Aqua Wetterschutzfarbe

Obchodní značkaZERO Aqua Wetterschutzfarbe
MateriálVysoce elastická krycí nátěrová hmota na dřevo se schopností regulovat vlhkost ve dřevě a jiné vhodné podklady jako např. betonové stavební prvky, betonovou, pálenou a vláknocementovou střešní krytinu, pozinkovanou ocel, omítku, zdivo, beton, plasty, apod.
PoužitíPro povětrnostním vlivům odolné nátěry dřeva v exteriéru. Vhodné pro rozměrově stálé i nestálé dřevo jako je hrázdění, roubené a srubové stavby, obložení, ploty apod.
Odstín12 standardních továrních odstínů, bílá, černá a tónování míchacím systémem ZERO MIX v prodejních centrech ZERO v odstínech dle výběru.
Stupeň leskuHedvábný lesk
PojivoSpeciální čistě akrylátová disperze
Specifická hmotnostCca. 1,4 +/- 0,2 g/cm³
VlastnostiZERO Aqua Wetterschutzfarbe proniká hluboko do pórů dřeva a vytváří hedvábný povrch. Dobře vyplňuje; díky vysoké elasticitě a přilnutí k podkladu nemá tendenci se odlupovat; aktivně působí proti řasám a houbám.
Doba schnutíPři 23° C teploty vzduchu a podkladu a cca. 50% rel. vlhkosti vzduchu:
Po cca. 3 hod. suchá na povrchu.
Po 24 hod. dále přetiratelná.
Vyšší vlhkost vzduchu nebo nižší teplota zpomaluje schnutí.
ŘeděníVodou. Připraveno k nanášení. Ředit pouze v nutných případech.
Technika nanášeníŠtětcem, válečkem, nástřikem.
Teplota při zpracováníMin. +5 °C podklad i vzduch.
SpotřebaCca. 200 ml/m2 na jednu vrstvu. Pro přesné určení spotřeby u velkých ploch doporučujeme provést zkušební nátěr.
SkladováníV chladu, chránit před mrazem. Načatá balení řádně uzavřít.
Čištění nářadíOkamžitě po použití omýt vodou a mýdlem.
Skladba nátěruDřevěné podklady
Základní nátěr: Čisté dřevo v exteriéru opatřit impregnačním nátěrem s ZERO Aqua Holzschutzgrund (v případě potřeby izolace dřeva proti obsaženým látkám použít ZERO Aqua Isogrund).
Mezinátěr: ZERO Aqua Wetterschutzfarbe ředěná cca. 15% vody.
Konečný nátěr: ZERO Aqua Wetterschutzfarbe neředěná.

Renovační nátěr
Staré nesoudržné nátěry: Bezezbytku odstranit (např. s ZERO FarbEx nebo mechanicky). Podklad přebrousit a provést stejně jako základní nátěr na čisté dřevo.
Staré soudržné nátěry: Odstranit louhováním, zbytky barev odstranit, čisté dřevo natřít s ZERO Aqua Isogrund.

Konečný nátěr: ZERO Aqua Wetterschutzfarbe neředěnou.
EU – mezní hodnoty pro obsah VOCKategorie: dWb-130 g/l (2010) tento produkt obsahuje ≤ 6 g/l VOC
Tabulka nástřiku
 Velikost tryskyÚhel stříkáníTlak/barŘeděníViskozita*Křížových nástřiků
palcemm
Airles + Aircoat:0,011-0,0150,28-0,3840-60°Cca. 150Cca. 10 – 20%Cca. 150-160 s1
Vysoký tlak: 1,5 Cca. 3,5Cca. 10 – 20%Cca. 150-160 s1 1/2
Nízký tlak: 1,3  Cca. 20 – 30%Cca. 100 s1 1/2
* měřeno výtokovým pohárkem dle DIN 53211 s 4 mm trubici při teplotě 20 °C. Naměřené výsledky slouží pouze jako vodítko. Směrodatné je nařízení dle DIN-s.
PoznámkaVzhledem k vysoké elasticitě se nedoporučuje na prvky, kde by mohlo dojít ke slepování dvou vrstev, jako jsou např. okna a dveře.
Různé druhy dřevin, zejména tvrdá dřeva, mohou způsobit změnu barvy v důsledku působení obsažených látek uvnitř dřeva – pro vyvarování se použijte vhodné izolační nátěrové hmoty ZERO.
Vlhké, nebo neúplně ztuhlé podklady mohou vést k poškození nátěru, jako je špatná přilnavost, puchýře a praskliny.
Dle všeobecných současných znalostí v oboru nátěrových hmot lze zajistit dlouhodobé odolávání tvorbě řas a plísní, nikoli však trvalé.
Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy, na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.
Kontakt

Prodejní a míchací centra ZERO v rubrice Kontakty
Korespondenční adresa:
ZERO BARVY s.r.o., Na Farkáně IV 48, 150 00, Praha 5
www.zerobarvy.cz, , tel.: +420 720 943 737 / +420 733 527 919

[ nahoru ]

 

 


Interiérové barvy a zdraví

Podle evropských směrnic musí být všechny nátěrové hmoty označeny dle normy VOC (obsah těkavých organických látek). Tato norma udává maximální povolenou...

Poradenský servis

Technický a poradenský servis přímo u Vás. Přijedeme a doporučíme vhodný materiál a techniku zpracování. ZERO poradenství tel. +420 720 943 737

Tónování barev

Tónujeme dle mnoha dostupných vzorníků nátěrových hmot z celého světa. Odstíny dle přání, Vám díky spectrometru naměříme a okamžitě namícháme. více...