Aqua PUR Lack HG

Obchodní značkaAqua PUR Lack HG
MateriálVodou ředitelný dvousložkový polyuretanový ochranný nátěr na vysoce namáhané podklady.
PoužitíNa extrémně pnamáhané plochy uvnitř i venku. Taktéž v čirém provedení jako plnící konečný nátěr na ZERO FuboTec Chips nebo ZERO FuboTec Grip.
OdstínBezbarvý, bílý a tónování míchacím systémem ZERO MIX v prodejních centrech ZERO.
Stupeň leskuVysoký lesk
PojivoSpeciální pojiva činných hydroxidů, vázané isocyanáty.
Specifická hmotnostCca. 1,05 - 1,3 g/cm³
VlastnostiExtrémně odolný proti oděru, velmi pevný, neslepující se, odolný lidskému potu a chemikáliím (viz. poznámky).
Ideální pro nátěry s vysokými nároky na zatížení (chemické a mechanické) jako jsou např. podlahy a stěny v provozech průmyslových, restauračních, hotelových, nemocničních, garážových, nákupních centrech, obchodech, dále v koupelnách (včetně sprchových koutů – odolné tekoucí vodě); kuchyních; wellness, fitness, apod.; taktéž pro konečnou vysoce odolnou povrchovou úpravu dekorací.
ZERO Aqua PUR HG v čirém provedení lze též použít jako konečný stabilizační nátěr na vhodné podklady. K zvýšení protiskluzného efektu na podlahách lze dosáhnout přimícháním 2 - 4% váhového dílu ZERO FuboTec Grip (protiskluzové mikrokuličky) a nanést v poslední nátěrové vrstvě.
Taktéž certifikace ve vysoce odolném systému sklovláknitých tapet ZERO Toptex dle DIN 51130.
Doba schnutíPři 23° C teploty vzduchu a podkladu a cca. 50% rel. vlhkosti vzduchu:
Po cca. 3 hod. zaschlý proti prachu.
Po 24 hod. dále přetiratelný.
Vyšší vlhkost vzduchu nebo nižší teplota zpomaluje schnutí.
ŘeděníVodou. Připraveno k nanášení
Technika nanášeníŠtětcem, válečkem, stříkáním
Teplota při zpracováníMin. +8 °C vzduch i podklad
VydatnostCca. 100 – 150 ml/m2 na jednu vrstvu
SkladováníV chladu, avšak chránit před mrazem.
Čištění nářadíOkamžitě po použití s vodou. Vyčištění stříkacích strojů věnovat zvláštní péči.
Příprava podkladuPodklad musí být suchý, čistý a nosný. U betonu a cement obsahujících omítek mechanicky očistit cementové vyplaveniny, nebo natřít 10% kyselinou solnou a následně omýt. Chyby na podkladu vyspravit vhodným materiálem.
ZpracováníZákladní nátěr provést pokud je třeba s ZERO Aqua PUR Haftgrund a konečný nátěr provést 1 – 2x s ZERO Aqua PUR Lack HG.
Při opravném nátěru podklad odmastit, přebrousit do matu a 1 – 2x nanést ZERO Aqua PUR Lack HG.

Poměry tužení kmenový lak / tvrdidlo:
Bílý - 6:1 váhových dílů (cca. 4,7:1 objemových dílů)
Čirý - 3,2:1 váhových dílů (cca. 3,2:1 objemových dílů)
Base A - 5,5:1 váhových dílů (cca. 4:1 objemových dílů)
Base B - 4,8:1 váhových dílů (cca. 4,2:1 objemových dílů)
Base C - 4,2:1 váhových dílů (cca. 4:1 objemových dílů)

Doba zpracování namíchané směsi cca. 2 hod.
EU – mezní hodnoty pro obsah VOCKategorie: jWb-140 g/l (2010) tento produkt obsahuje ≤ 85 g/l VOC.
Tabulka nástřiku
 Velikost tryskyÚhel stříkáníTlak/barViskozita*Křížových nástřiků
palcemm
Airles / Aircoat0,0110,2840°Cca. 100Z výroby1
* měřeno výtokovým pohárkem dle DIN 53211 s 4 mm trubici při teplotě 20 °C. Naměřené výsledky slouží pouze jako vodítko. Směrodatné je nařízení dle DIN-s.
PoznámkaZERO Aqua PUR Lack HG je odolný těmto látkám: Alifatickým uhlovodíkům, pivu, vínu, mléku, teplé motorové naftě, destilované vodě, mořské vodě, moči, čistícím prostředkům, 10% kyselině solné a sírové, 10% hydroxidu draselnému a sodnému louhu.
Částečně odolný: Hydraulickým olejům, alkoholu.
Není odolný: Esteru, kyselině mravenčí, kyselině octové a aromátům.

Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.
Kontakt

Prodejní a míchací centra ZERO v rubrice Kontakty
Korespondenční adresa:
ZERO BARVY s.r.o., Na Farkáně IV 48, 150 00, Praha 5
www.zerobarvy.cz, , tel.: +420 720 943 737 / +420 733 527 919

[ nahoru ]

 

 


Interiérové barvy a zdraví

Podle evropských směrnic musí být všechny nátěrové hmoty označeny dle normy VOC (obsah těkavých organických látek). Tato norma udává maximální povolenou...

Poradenský servis

Technický a poradenský servis přímo u Vás. Přijedeme a doporučíme vhodný materiál a techniku zpracování. ZERO poradenství tel. +420 720 943 737

Tónování barev

Tónujeme dle mnoha dostupných vzorníků nátěrových hmot z celého světa. Odstíny dle přání, Vám díky spectrometru naměříme a okamžitě namícháme. více...