ClimaCalc Putz 0,5

Obchodní značkaZERO ClimaCalc Putz 0,5
MateriálMinerální vápenná omítka
PoužitíClimaCalc Putz 0,5 je omítka pro vysoce kvalitní zdravé bydlení; ideální pro tvorbu kreativních technik a následnou patinaci lazurováním v interiéru
OdstínBílý a tónování míchacím systémem ZERO MIX v prodejních centrech ZERO dle vzorkovnice ZERO Fassaden Collection 375 ve skupinách D a E.
PojivoBílý vápenný hydrát (se speciálními přísadami rafinovaného bílého vápna pro vyšší konečnou pevnost), mramorová mouka, mramorový písek, polymerová disperze, voda, aj. přísady.
Specifická hmotnost1,8 g/cm³
VlastnostiNekřídovatí, vhodná pro vyhlazení a dekorativní tvarování; bez obsahu konzervačních prostředků; odolná vůči plísním; regulující vlhkost a vysoce propustná pro vodní páru.
Agresivně působící na sklo, dlaždice apod. Emisně testovaný stavební produkt podle AgBB-Scheme 2018.
Bezpečná i pro použití v potravinářských prostorech.
Síla suchého filmu > 400 µ E5
Max. velikost zrna: Velmi hrubé < 1.500 µ S4
Sd hodnota vysoká <0,14 m V1
W hodnota střední > 0,5 kg/(m2h0,5) W2
Doba schnutíPři 23° C teploty vzduchu a podkladu a cca. 50% rel. vlhkosti vzduchu: Po cca. 4 - 6 hod. suchá na povrchu.
Po 8 - 12 hod. dále zpracovatelný a po 6 dnech mechanicky odolná.
Vyšší vlhkost vzduchu nebo nižší teplota zpomaluje schnutí.
Konečná tvrdost po cca. 4 - 12 týdnech, v závislosti na karbonizaci.
ŘeděníČistou vodou, max. 1 váhové %
Teplota při zpracováníMin. + 8 °C vzduch a podklad.
SpotřebaCca. 1,0 – 1,5 kg/m2 materiálu na jednu hlazenou vrstvu
SkladováníV chladu, chránit před mrazem.
Příprava podkladuClimaCalc Putz 0,5 lze aplikovat na všechny vhodné a stabilní omítky, vyrovnávací hmoty, beton, sádrokarton, sádrokartonové desky, vápenopískové cihly, sádrové omítky apod. Podklad musí být rovný, čistý, suchý, pevný, stabilní, rovnoměrně savý a bez pronikajících látek. Zcela odstranit nečistoty, uvolněné barvy a slinuté povrchy (nejlépe přebroušením). Chraňte okolní povrchy před potřísněním. Na nové omítky nanášet až po jejich dostatečném zaschnutí. Zbytková vlhkost v podkladu max. 3%. Kritické povrchy musí být připraveny v souladu s profesionálními a příslušnými požadavky.
Skladba nátěruV závislosti na charakteru podkladu může být nutné použít základní nátěr.
Normálně savé podklady: ZERO Silikat Kontakt
Silně savé podklady:ZERO Select Grundierkonzantrat S nebo ZERO Konzentrat F a ZERO ClimaCalc Iso Quarz
Sádrokarton nebo podobné: ZERO ClimaCalc Iso Quarz
Je třeba dodržovat informace uvedené v příslušných technických listech.
Mezi aplikací základního nátěru a omítky nechte zaschnout nejméně 12 hodin. Za chladného a vlhkého počasí se projeví výrazně delší doba schnutí. Různé savé povrchy způsobují skvrny. Vlhké nebo nedostatečně pevné podklady mohou způsobit poškození, např. puchýře, praskliny a pruhované zabarvení, které mohou způsobit následné nátěry.
ClimaCalc Putz 0,5 se nanáší nejméně ve 2 vrstvách nerezovým hladítkem. Omítku lze upravovat různými technikami pomocí tvarových hladítek, nástrojů a vtlačování. Druh struktury určuje vzhled navrženého povrchu stěny po následném nátěru systémovým materiálem ZERO
PoznámkaJako strukturální zrno jsou používány přírodní typy bílého mramoru. Přírodní zrno mramoru lze občas rozeznat jako tmavší strukturální zrno v omítce. V dokončené povrchové úpravě se mohou objevit odlesky či nažloutlé tóny. Tato vlastnost je obvykle barevný kontrastní efekt mezi odstínem a mramorovým zrnem. Efekty odpovídají základnímu charakteru vápenné omítky naplněné mramorem a prokazují přirozené vlastnosti použitých surovin. Kvalita a funkčnost produktu tímto není ovlivněna a nejde o vadu výrobku.
U bílého a tónovaného materiálu lze po usušení očekávat viditelnou tvorbu nepravidelných skvrn, což je typický efekt tohoto materiálu a nejedná se o vadu.
Vápenné omítky mají extrémní strukturální viskozitu, tzn. že pokud nejsou promíchávány, tak se zahušťují. Následným promícháním může být materiál uveden zpět do zpracovatelné konzistence.
Aby nedocházelo k viditelným přechodům je třeba omítku vždy zpracovávat „mokré do mokrého“. Především pro větší plochy doporučujeme používat dostatek pracovníků. Materiál z jiné šarže používejte pouze na sousedních površích nebo smíchejte požadované množství materiálu mezi sebou.
Známky oprav, oprav nebo přepracování v oblasti závisí na mnoha faktorech a jsou nevyhnutelné i při použití původního materiálu.
Dodržujte bezpečnostní list ES! Zakryjte dostatečně okolí. Během manipulace používejte ochranné brýle a rukavice. Chraňte pokožku vhodným tukovým krémem. Při kontaktu s pokožkou okamžitě omyjte čistou vodou. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Skladujte mimo dosah dětí. Materiál je silně zásaditý.
Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy, na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.
Kontakt

Prodejní a míchací centra ZERO v rubrice Kontakty
Korespondenční adresa:
ZERO BARVY s.r.o., Na Farkáně IV 48, 150 00, Praha 5
www.zerobarvy.cz, , tel.: +420 720 943 737 / +420 733 527 919

[ nahoru ]

 

 


Interiérové barvy a zdraví

Podle evropských směrnic musí být všechny nátěrové hmoty označeny dle normy VOC (obsah těkavých organických látek). Tato norma udává maximální povolenou...

Poradenský servis

Technický a poradenský servis přímo u Vás. Přijedeme a doporučíme vhodný materiál a techniku zpracování. ZERO poradenství tel. +420 720 943 737

Tónování barev

Tónujeme dle mnoha dostupných vzorníků nátěrových hmot z celého světa. Odstíny dle přání, Vám díky spectrometru naměříme a okamžitě namícháme. více...