Buntsteinputz

Obchodní značkaZERO Buntsteinputz
MateriálOmítka z umělé pryskyřice s barevným kamenným granulátem, dle DIN 15824, bez obsahu rozpouštědel.
PoužitíNa vnější a vnitřní stěny, s vysokým provozem, jako jsou např. sokly, schodiště, recepce, chodby, apod..
Odstín15 vzorů dle vzorkovnice ZERO Buntsteinputz.
Stupeň leskuHedvábný mat
PojivoČistý akrylát
ZrnitostCca. 1,8 mm
VlastnostiVysoce odolná povětrnostním vlivům a nárazům, dekorativní, světlostálá, bez pnutí, paropropustná, lehce zpracovatelná, bez zápachu.
Třída reakce na oheň A2-s1, d0
Tloušťka suché vrstvy: > 400 µm E5
Maximální velikost zrna: velmi hrubá > 1 500 µm S4
Propustnost vodních par (hodnota sd): střední V2
Propustnost vody (hodnota w): střední < 0,5 W2
Doba schnutíPři 23° C teploty vzduchu a podkladu a cca. 50% rel. vlhkosti vzduchu: Po cca. 24 hod. suchá na povrchu.
Plně proschlá po cca. 3 - 4 dnech.
Vyšší vlhkost vzduchu nebo nižší teplota zpomaluje schnutí.
ŘeděníPřipraveno k nanášení, neředit. Ředidlo voda.
Technika nanášeníNatahovat nerezovým hladítkem a okamžitě uhladit.
Teplota při zpracováníMin. + 5 °C vzduch a podklad
SpotřebaCca. 5,5 - 6 kg/m2 v případě, že je nanášeno 2x cca. 3,5 mm. Je li nanášeno jednou je spotřeba cca. poloviční.
SkladováníV chladu, chránit před mrazem. Otevřená balení okamžitě uzavřít.
Čištění nářadíOkamžitě po použití vodou a mýdlem
Příprava podkladuPodklad musí být suchý, čistý a nosný. Nenosné staré nátěry musí být bezezbytku odstraněny. Statické trhliny vyspravit dle stavebních předpisů (fixace skelnou tkaninou). Nové čerstvé omítky fluátovat a omýt. Velmi savé a sprašující podklady penetrovat pomocí ZERO Tiefgrund Ti 77 nebo ZERO Grundierkonzentrat S (ZERO Konzentrat F). Nosné podklady podetřít s ZERO Streichputz (možnost probarvení).
ZpracováníZERO Buntsteinputz nanášet pomocí nerezového hladítka a ihned uhlazovat. Použití přírodního kamenného granulátu může být důvodem nepatrné barevné odchylky. Proto se doporučuje balení s odlišnými čísly šarže vzájemně promíchat. Z tohoto důvodu nemůže být brán zřetel na reklamaci barevného odstínu.
PoznámkaPředchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Nemíchat s jinými produkty. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.
Kontakt

Prodejní a míchací centra ZERO v rubrice Kontakty
Korespondenční adresa:
ZERO BARVY s.r.o., Na Farkáně IV 48, 150 00, Praha 5
www.zerobarvy.cz, , tel.: +420 720 943 737 / +420 733 527 919

[ nahoru ]

 

 


Interiérové barvy a zdraví

Podle evropských směrnic musí být všechny nátěrové hmoty označeny dle normy VOC (obsah těkavých organických látek). Tato norma udává maximální povolenou...

Poradenský servis

Technický a poradenský servis přímo u Vás. Přijedeme a doporučíme vhodný materiál a techniku zpracování. ZERO poradenství tel. +420 720 943 737

Tónování barev

Tónujeme dle mnoha dostupných vzorníků nátěrových hmot z celého světa. Odstíny dle přání, Vám díky spectrometru naměříme a okamžitě namícháme. více...