KC - Sil Putz Aussen

Obchodní značkaZERO KC - Sil Putz Aussen
MateriálHlazená disperzní dekorativní omítka na silikon-silikátové bázi.
PoužitíPro dekorativní úpravy povrchů zdiva fasád, zateplovacích systémů apod.
OdstínBílý a a tónování míchacím systémem ZERO MIX v prodejních centrech ZERO.
Stupeň leskuMat
Zrnitost1,5 mm a 2 mm
VlastnostiOdolná povětrnostním vlivům, mechanickému poškození nárazy, odolná alkalitě a dešti, snadno zpracovatelná, odolná agresivnímu ovzduší, paropropustná.
Aktivně působící proti řasám a plísním.
Třída reakce na oheň B-s1, d0
Doba schnutíPři 23° C teploty vzduchu a podkladu a cca. 50% rel. vlhkosti vzduchu: Po cca. 24 hod. suchá na povrchu.
Plně proschlá po cca 3 - 4 dnech.
Zejména v chladném období a při vysoké vlhkosti vzduchu s a je třeba počítat se zpožděným vysušením.
ŘeděníVodou. Neředit, připraveno k nanášení.
Technika nanášeníNatahování nerezovým hladítkem (nanést na sílu zrna). „Zatočení“ pomocí plastového hladítka.
Teplota při zpracováníMin. + 5 °C vzduch a podklad.
Spotřeba1,5 mm: cca. 2,6 – 2,8 kg/m2
2 mm: cca.2,9 -3,2 kg/m2
Čištění nářadíOkamžitě po použití vodou a mýdlem
Příprava podkladuPodklad musí být suchý, čistý a nosný. Nenosné staré nátěry musí být bezezbytku odstraněny. Statické trhliny vyspravit dle stavebních předpisů (fixace skelnou tkaninou). Nové čerstvé omítky fluátovat a omýt. Velmi savé a sprašující podklady penetrovat pomocí ZERO Select Grundierkonzentrat S nebo ZERO Koncentrat F a dále pak s ZERO Select Putzgrund nebo ZERO Streichputz. Ostatní vhodné podklady opatřit nátěrem ZERO Select Putzgrund nebo ZERO Streichputz (probarvené kotevní nátěry).
Skladba nátěruJako konečnou vrstvu na připravený podklad nanést ZERO KC Sil Putz Aussen nerezovým hladítkem a upravit pomocí plastového hladítka.
Údaje dle DIN EN 1062-1Síla suchého filmu > 400 µ E5
Max. velikost zrna: velmi hrubé < 1.500 µ S4, (0,8 mm) hrubé S3
Sd hodnota vysoká V1
W hodnota střední < 0,5 W2
PoznámkaAby nedošlo k nasyceným spojům a tím pádem k flekům ve spojích, nanášejte omítku mokré do mokrého. Zvláště u větších ploch nanášejte v dostatečně velkém množství pracovníků. Na celistvé plochy používejte pouze materiál z jedné šarže a vždy smíchejte jednotlivá balení společně v dostatečném množství na danou plochu. Vyvarujte se při nanášení a v době zrání nanesené omítky nepříznivých povětrnostních podmínek, např. přímého slunečního záření, silnému větru a vlhkosti. V případě omítek s velikostí zrna menší než 2 mm je důležité mít podklad dostatečně rovný k plánované hrubosti omítky. Pokud tomu tak není, je třeba podklad dostatečně vyrovnat. Vlhké nebo neúplně vyschlé podklady mohou vést k poškození, např. k tvorbě puchýřů a prasklin v následné vrstvě nanesené omítky. Alkalické podklady ovlivňují prosychání následných základních nátěrů pod omítky. Ochrana proti napadení řasami a houbami záleží na umístění a chemickém či povětrnostním zatížení omítky a nelze trvale zaručit. U tónovaných omítek doporučujeme po vytvrzení (cca. 5 dnů dle povětrnostních vlivů) egalizační nátěr např. pomocí ZERO Fyssil. V případě povrchů se solnými výkvěty nelze uplatnit záruku. Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.
Kontakt

Prodejní a míchací centra ZERO v rubrice Kontakty
Korespondenční adresa:
ZERO BARVY s.r.o., Na Farkáně IV 48, 150 00, Praha 5
www.zerobarvy.cz, , tel.: +420 720 943 737 / +420 733 527 919

[ nahoru ]

 

 


Interiérové barvy a zdraví

Podle evropských směrnic musí být všechny nátěrové hmoty označeny dle normy VOC (obsah těkavých organických látek). Tato norma udává maximální povolenou...

Poradenský servis

Technický a poradenský servis přímo u Vás. Přijedeme a doporučíme vhodný materiál a techniku zpracování. ZERO poradenství tel. +420 720 943 737

Tónování barev

Tónujeme dle mnoha dostupných vzorníků nátěrových hmot z celého světa. Odstíny dle přání, Vám díky spectrometru naměříme a okamžitě namícháme. více...