ClimaCalc Iso

Obchodní značkaZERO ClimaCalc Iso
MateriálPigmentovaný izolační základní nátěr pro interiér
PoužitíK izolačním nátěrům sádrokartonu apod. podkladů v interiéru před následným nanášením ZERO ClimaCalc omítkovin nebo disperzních interiérových barev ZERO.
OdstínBílý
Stupeň leskuMat
PojivoDisperze umělé pryskyřice a oxid titaničitý
Specifická hmotnostCca. 1,4 +/- 0,2
VlastnostiIzolační schopnost zabraňující pronikání zbarvujících složek; dobrá přilnavost; nízký zápach; šetrná k životnímu prostředí.
Doba schnutíNejméně 24 hodin, dále zpracovatelné cca. po 12 hodinách, v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu.
ŘeděníČistou vodou max. 3%
Technika nanášeníNátěrem, válečkováním, nástřikem.
Teplota při zpracováníMin. + 5 °C vzduch a podklad
Spotřeba150 – 200 g/m2 na jednu vrstvu
SkladováníV chladu, chránit před mrazem. Načatá balení dobře uzavřít.
Čištění nářadíOkamžitě po použití vodou a mýdlem
Příprava podkladuPodklad musí být čistý, suchý a nosný. Nenosné staré nátěry zcela odstranit. Nové omítky nanášet až po dostatečném vytvrzení (cca 1 den / 1 mm síly omítky, nejméně však 7 dní). Zcela nové omítky fluátovat a omýt. Maximální obsah vlhkosti v podkladu nesmí překročit 3%. Vlhké nebo nedostatečně pevné podklady mohou způsobit poškození, např. puchýře, praskliny, které mohou způsobit následné vrstvy.
Vhodnými podklady jsou sádrokartony, sádrovláknité desky, dřevo a dřevěné části, staré nosné nátěry disperzními barvami.
Skladba nátěruVysoce savé a brusné podklady: ZERO Acryl Tiefgrund
Nový sádrokarton nebo podobné: ZERO Konzentrat F ředěný 1:4
EU – mezní hodnoty pro obsah VOCKategorie: gWb-30 g/l (2010) tento produkt obsahuje ≤ 20 g/l VOC.
PoznámkaOkolní plochy pečlivě zakryjte a chraňte před potřísněním!
Zředění vodou, nedostatečné proschnutí nebo nepříznivé podmínky vlhkosti a teploty na objektu mohou nepříznivě ovlivnit izolační vlastnosti produktu. Nemíchejte s jinými materiály.
Během manipulace používejte ochranné brýle a rukavice. Vyvarujte se kontaktu s kůží. V případě potřísnění omyjte okamžitě čistou vodou. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Skladujte mimo dosah dětí. Nečistoty na okolních plochách ihned omyjte vodou.
Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy, na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.
Kontakt

Prodejní a míchací centra ZERO v rubrice Kontakty
Korespondenční adresa:
ZERO BARVY s.r.o., Na Farkáně IV 48, 150 00, Praha 5
www.zerobarvy.cz, , tel.: +420 720 943 737 / +420 733 527 919

[ nahoru ]

 

 


Interiérové barvy a zdraví

Podle evropských směrnic musí být všechny nátěrové hmoty označeny dle normy VOC (obsah těkavých organických látek). Tato norma udává maximální povolenou...

Poradenský servis

Technický a poradenský servis přímo u Vás. Přijedeme a doporučíme vhodný materiál a techniku zpracování. ZERO poradenství tel. +420 720 943 737

Tónování barev

Tónujeme dle mnoha dostupných vzorníků nátěrových hmot z celého světa. Odstíny dle přání, Vám díky spectrometru naměříme a okamžitě namícháme. více...