Deco-Sil Lasur

Obchodní značkaZERO ArtDesign Deco-sil Lasur
MateriálVodou ředitelná silikátová lazura na stěny v exteriéru a interiéru.
PoužitíNa všechny nosné minerální podklady. Pro vysoce jakostní kreativní lazurovací malířské techniky.
Odstín10 standardních odstínů tónování míchacím systémem ZERO MIX v prodejních centrech ZERO.
PojivoVodní sklo a disperze
Specifická hmotnostCca. 1,23 g/cm³
VlastnostiLazuruje. Intezita je závislá na množství nanesené barvy. Doba pro zpracování cca. 10 min. Vhodné taktéž pro podklady opatřené nátěrovými hmotami na silikátové bázi. Chraňte sklo a keramiku před potřísněním. Vodoodpudivost díky silikonové příměsi.
Značení podle EN 13 300Spotřeba: Cca 180 ml/m2 = cca 5,5 m2/l.
Stupeň lesku: Mat
Max. velikost zrna: Jemné < 100 µ
Doba schnutíPři 23° C teploty vzduchu a podkladu a cca. 50% rel. vlhkosti vzduchu: Po cca. 1 hod. suchá na povrchu.
Po 6 dnech mechanicky odolná.
Celková vyzrálost po cca. 28 dnech. Vyšší vlhkost vzduchu nebo nižší teplota zpomaluje schnutí.
ŘeděníZERO Silikat Konzentrat
Technika nanášeníTupováním, válečkováním, vytíráním apod.
Teplota při zpracováníMin. + 8 °C vzduch a podklad.
SpotřebaCca. 100 - 160 ml/m², podle techniky nanášení a zpracování.
SkladováníV chladu, chránit před mrazem. Načatá balení dobře uzavřít.
Čištění nářadíOkamžitě po použití vodou a mýdlem.
Příprava podkladuPodklad musí být suchý, čistý a nosný. Nenosné staré nátěry musí být bezezbytku odstraněny. Nosné staré nátěry a omítky penetrovat pomocí ZERO Silikat Konzentrat ředěným 1:2 s vodou.
Skladba nátěruZáleží na požadovaném efektu a pracovním náčiní. Při větší požadované barevné intenzitě je třeba počítat s více pracovními kroky.
EU – mezní hodnoty pro obsah VOCKategorie: iWb-140 g/l (2010) tento produkt obsahuje ≤ 1 g/l VOC.
PoznámkaVyvarujte se kontaktu materiálu s pokožkou (při potřísnění omyjte okamžitě vodou). Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.
Kontakt

Prodejní a míchací centra ZERO v rubrice Kontakty
Korespondenční adresa:
ZERO BARVY s.r.o., Na Farkáně IV 48, 150 00, Praha 5
www.zerobarvy.cz, , tel.: +420 720 943 737 / +420 733 527 919

[ nahoru ]

 

 


Interiérové barvy a zdraví

Podle evropských směrnic musí být všechny nátěrové hmoty označeny dle normy VOC (obsah těkavých organických látek). Tato norma udává maximální povolenou...

Poradenský servis

Technický a poradenský servis přímo u Vás. Přijedeme a doporučíme vhodný materiál a techniku zpracování. ZERO poradenství tel. +420 720 943 737

Tónování barev

Tónujeme dle mnoha dostupných vzorníků nátěrových hmot z celého světa. Odstíny dle přání, Vám díky spectrometru naměříme a okamžitě namícháme. více...