Classic MattFinish

Obchodní značkaZERO Classic MattFinish
MateriálVysoce jakostní disperzní omyvatelná interiérová barva
PojivoSpeciální kombinace disperzních pryskyřic
Specifická hmotnostCca. 1,49 g/cm³
VlastnostiInteriérová barva připravená ke zpracování; vysoce kryjící; lehce zpracovatelná; paropropustná; s perfektním rozlivem; snadno čistitelná a odolná znečištění; velmi dobře opravitelná; vhodná pro airless nástřik, S nejmenším možným obsahem škodlivých látek, bez rozpouštědel a změkčovadel.
Značení podle EN 13 300Odolnost proti otěru za mokra: Třída 1.
Kontrastní poměr/ krycí schopnost: třída 1 při vydatnosti 140 ml/m² = cca 7,1 m²/l
Stupeň lesku: Hluboký mat
Max. velikost zrna: Jemné < 100 µ
TónováníBílý a tónovací báze tónování míchacím systémem ZERO MIX v prodejních centrech ZERO.
Doba schnutíCca. 2 – 3 hod. povrchově suchá, po 12 hod. dále přetiratelná, po 6 dnech mechanicky zatížitelná (Při +23°C teplota vzduchu a podkladu; rel. vlhkosti vzduchu 50%. Nižší teploty nebo vyšší vlhkost vzduchu prodlužují schnutí). Celková vyzrálost disperzních nátěrových hmot po cca. 28 dnech.
ŘeděníPřipraveno k nanášení
Technika nanášeníNátěrem, válečkováním, nástřikem (velmi vhodná pro airless nástřik)
Teplota při zpracováníMin. + 5 °C vzduch a podklad
SkladováníV chladu, chránit před mrazem. Načatá balení dobře uzavřít.
Čištění nářadíOkamžitě po použití vodou a mýdlem
Příprava podkladuPodklad musí být suchý, čistý a nosný. Nenosné staré nátěry musí být bezezbytku odstraněny. Nosné staré nátěry a omítky penetrovat pomocí ZERO Select Grundierkonzentrat S (poměr ředění naleznete v technických informacích). Sádrokartonové nebo sádrovláknité desky penetrovat pomocí ZERO Haftgrund WP. Při použití jiné než originální doporučované penetrace či základu nemohou být brány na zřetel vady povrchu a jejich následné reklamace.
Skladba nátěruNa připravený podklad nanést ZERO Classic MattFinish, je-li třeba tak 2x
EU – mezní hodnoty pro obsah VOCKategorie: aWb-30 g/l (2010) tento produkt obsahuje ≤ 1 g/l VOC.
Tabulka nástřiku
 Velikost tryskyÚhel stříkáníTlak/barŘedění
palcemm
Airles + Aircoat:0,021-0,0260,53-0,6340-80°Cca. 150Cca. 5-10%
PoznámkaPředchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy, na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.
Kontakt

Prodejní a míchací centra ZERO v rubrice Kontakty
Korespondenční adresa:
ZERO BARVY s.r.o., Na Farkáně IV 48, 150 00, Praha 5
www.zerobarvy.cz, , tel.: +420 720 943 737 / +420 733 527 919

[ nahoru ]

 

 


Interiérové barvy a zdraví

Podle evropských směrnic musí být všechny nátěrové hmoty označeny dle normy VOC (obsah těkavých organických látek). Tato norma udává maximální povolenou...

Poradenský servis

Technický a poradenský servis přímo u Vás. Přijedeme a doporučíme vhodný materiál a techniku zpracování. ZERO poradenství tel. +420 720 943 737

Tónování barev

Tónujeme dle mnoha dostupných vzorníků nátěrových hmot z celého světa. Odstíny dle přání, Vám díky spectrometru naměříme a okamžitě namícháme. více...