Aqua Holzschutzgrund

Obchodní značkaZERO Aqua Holzschutzgrund
MateriálVodou ředitelný základ na dřevo
PoužitíImpregnace sloužící k ochraně dřevěných staticky nenamáhaných částí bez přímého kontaktu se zemí proti modrání, houbám a plísni. Prostředek k použití dle třídy 2 a 3 dle DIN 68800-1 Schválený biocidní prostředek dle nařízení EU 528/2012
OdstínČirý
Stupeň leskuMat
PojivoSpeciální akrylová pryskyřice
Účinné látky100g obsahuje: 0,8g propikonazol, 0,4g IPBC
Specifická hmotnostCca. 1,00 +/- 0,1
VlastnostiTenkovrstvá, hluboko impregnující ochrana dřeva; snadno zpracovatelná; zlepšující přilnavost následných nátěrů; rychle schnoucí; při napuštění nezvedá dřevěná vlákna; vyplňuje póry ve dřevě; při práci i po zaschnutí bez zápachu.
Doba schnutíPo cca. 6 hod. dále upravitelný při + 23 °C a 50% relativní vlhkosti. Při nepříznivých klimatických podmínkách (vysoká vlhkost vzduchu a nízká teplota) může docházet ke značnému prodloužení schnutí. Taktéž toto mohou ovlivnit jednotlivé druhy dřeva. Následné nátěry s lazurami, laky nebo barvami nejdříve po cca. 6 hod. při schnutí v běžném klimatu. Nátěry provést v každém případě do 4 týdnů po aplikaci.
ŘeděníNeředit. Připraveno k nanášení.
Technika nanášeníNátěrem, namáčením, stříkáním a však jen v uzavřených zařízeních.
Teplota při zpracováníMin. + 5 °C vzduch, podklad i materiál
SpotřebaCca. 120 - 140 ml/m2
SkladováníNeskladovat při teplotě pod + 5 °C a nad + 30 °C. Nepoužívat u dřeva, které je v přímém kontaktu s potravinami a krmivy, nebo v bezprostřední blízkosti vodních zdrojů. Materiál nesmí proniknout do vody. ZERO Aqua Holzschutzgrund obsahuje biocidní látky k ochraně dřeva před škůdci. Materiál používat pouze dle návodu a dovoleného způsobu použití.neužití může vést k poškození zdraví a znečištění přírodního prostředí. Klíč zpracování odpadu: 030205
Čištění nářadíOkamžitě po použití s vodou a mýdlem
Provedení nátěruProvést 1 – 2 nátěry. Následné nátěry s lazurami, laky nebo barvami nejdříve po cca. 6 hod. při schnutí v běžném klimatu. Nátěry provést v každém případě do 4 týdnů po aplikaci.
Příprava podkladuDřevěný podklad musí být suchý, čistý a nosný. Pro nátěry oken musí být vlhkost nižší než 15% (viz. technická pravidla pro nátěry oken). U vyšší vlhkosti dřeva než je 15% lze použít pouze nátěrové systémy regulující vlhkost. Staré intaktní nátěry zbrousit do matného povrchu. Špína, mastnota a brusný prach musí být odstraněny.
EU – mezní hodnoty pro obsah VOCKategorie: hWb-30 g/l (2010) tento produkt obsahuje ≤ 30 g/l VOC.
PoznámkaRozdílné druhy dřevin, stejně jako zbytky původních intaktních nátěrů lazurami mohou mít vliv na zabarvení a absorpční chování materiálu. Doporučujeme zkušební nátěr.
Při povrchové úpravě rozměrově stálého dřeva musí být ochrana provedena kompletně ze všech stran výrobku, aby nemohlo docházet j nerovnovážnému příjmu vlhkosti do dřeva. Při nedodržení může dojít k poškození nátěru. Materiál je určen pro další následnou povrchovou úpravu.
Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy, na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.
Kontakt

Prodejní a míchací centra ZERO v rubrice Kontakty
Korespondenční adresa:
ZERO BARVY s.r.o., Na Farkáně IV 48, 150 00, Praha 5
www.zerobarvy.cz, , tel.: +420 720 943 737 / +420 733 527 919

[ nahoru ]

 

 


Interiérové barvy a zdraví

Podle evropských směrnic musí být všechny nátěrové hmoty označeny dle normy VOC (obsah těkavých organických látek). Tato norma udává maximální povolenou...

Poradenský servis

Technický a poradenský servis přímo u Vás. Přijedeme a doporučíme vhodný materiál a techniku zpracování. ZERO poradenství tel. +420 720 943 737

Tónování barev

Tónujeme dle mnoha dostupných vzorníků nátěrových hmot z celého světa. Odstíny dle přání, Vám díky spectrometru naměříme a okamžitě namícháme. více...