ZEROTHERM MSP Klebe und Armierungsmörtel

Obchodní značkaZEROTHERM MSP Klebe und Armierungsmörtel
MateriálKapilárně aktivní lepící a stěrkovací hmota systému vnitřního zateplení ZEROTHERM MSP pro minerální pěnové desky ZEROTHERM Mineralschaumplatte (PII dle DIN 18550 nebo CS III dle EN 998-1).
PoužitíZEROTHERM MSP Klebe und Armierungsmörtel je kapilárně aktivní speciální hmota k lepení a armování minerálních pěnových desek vnitřního zateplení ZEROTHERM Mineralschaumplatte v interiéru.
OdstínBílý
PojivoDle DIN EN 197-1 a DIN EN 459-1 459-1, speciální písky, tužidla, vlákna a zlehčující minerální složky.
Doba schnutíPo smíchání s vodou cca. 2 – 4 hod. zpracovatelná; vytvrzená po cca. 48 – 72 hod. (podle teploty a vlhkosti vzduchu)
ŘeděníČistou vodou; cca. 9,5 litru vody na jeden 25 kg pytel.
Teplota při zpracováníMin. + 5 °C vzduch a podklad.
SpotřebaLepení: cca. 6 – 8 kg/m2
Armování: cca. 4 – 5 kg/m2
SkladováníV suchu
Čištění nářadíOkamžitě po použití vodou a mýdlem.
Příprava podkladuPodklad musí být savý, suchý, čistý, bez mastnoty, bez uvolňujících se částic, bez slinutých ploch na povrchu. Staré omítky musí být přezkoušeny na pevnost a přilnavost. Staré narušené omítky, nátěry, nenosné povrchy jako houby a řasy je třeba bezezbytku odstranit. Podklad může být vlhký, ale ne mokrý. Povrchy na sádrové bázi nejsou jako podklad vhodné.
ZpracováníLepení:
ZEROTHERM MSP Klebe und Armierungsmörtel je vhodná pro ruční a strojní zpracování všemi vhodnými omítacími stroji. Jedno balení 25 kg ZEROTHERM MSP Klebe und Armierungsmörtel smíchat s cca. 9,5 l vody. Nanést pomocí hladítka s 10 mm zuby přímo na desku ZEROTHERM Mineralschaumplatte a desku lehce přitlačit s jemným pootáčením ze strany na stranu na podklad. Síla lepidla nesmí být menší než 1 cm. Lepidlo se v žádném případě nesmí dostat do bočních spár mezi jednotlivými deskami! Po vytvrzení lepidla a případném zakotvení hmoždinkami (pokud to konstrukce vyžaduje), musí být desky zabroušeny do roviny a zbaveny prachu a nečistot.

Armování:
Izolační desky ZEROTHERM Mineralschaumplatte potáhnout s ZEROTHERM MSP Klebe und Armierungsmörtel v síle od 4 mm s vložením perlinky ZEROTHERM Gewebe. Před samotným celoplošným armováním musí být všechny vnější rohy u oken a dveří opatřeny rohovými profily s perlinkou. Dále musí být rohový profil s perlinkou aplikován i na vnitřní rohy – přechod na stropy a okolní stěny. V oblasti přechodů z okenních nebo dveřních špalet je třeba v každém případě vložit do armovací hmoty také rohový profil s perlinkou. Perlinka musí být také ještě samostatně na víc vložena diagonálně na všechny plochy od špičky rohů. Perlinku je třeba překrývat na celých plochách min. o 10 cm a na rozích o min. 20 cm. Tkanina musí být uložena v horní třetině armovací vrstvy stěrky a musí být zcela zakryta vrstvou ZEROTHERM MSP Klebe und Armierungsmörtel.
PoznámkaPředchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy, na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.
www.systemyvnitrnihozatepleni.cz
Kontakt

Prodejní a míchací centra ZERO v rubrice Kontakty
Korespondenční adresa:
ZERO BARVY s.r.o., Na Farkáně IV 48, 150 00, Praha 5
www.zerobarvy.cz, , tel.: +420 720 943 737 / +420 733 527 919

[ nahoru ]

 

 


Interiérové barvy a zdraví

Podle evropských směrnic musí být všechny nátěrové hmoty označeny dle normy VOC (obsah těkavých organických látek). Tato norma udává maximální povolenou...

Poradenský servis

Technický a poradenský servis přímo u Vás. Přijedeme a doporučíme vhodný materiál a techniku zpracování. ZERO poradenství tel. +420 720 943 737

Tónování barev

Tónujeme dle mnoha dostupných vzorníků nátěrových hmot z celého světa. Odstíny dle přání, Vám díky spectrometru naměříme a okamžitě namícháme. více...