Prohlašuji, že odesláním formuláře souhlasím s tím, že mnou poskytnuté údaje mohou být použity k zasílání obchodních sdělení společnosti ZERO BARVY s.r.o. a mohou být až do odvolání tohoto souhlasu zpracovávány touto společností jako správcem v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona 480/2004 Sb. Souhlas je udělován dobrovolně a může být kdykoli bezplatně odvolán písemnou formou na adresu sídla správce nebo e-mailem na .