Fugen und Flächenspachtel

Obchodní značkaZERO Fugen und Flächenspachtel
MateriálMinerální suchý tmel v práškové formě pro spárové a plošné tmelení.
PoužitíK tmelení spár, prohlubní a vad. Taktéž pro celoplošné tmelení a vyrovnávání ploch dále určených k tapetování nebo malování.
OdstínBílý
PojivoZušlechtěná sádrová báze
VlastnostiDobře vyplňuje, vítečně tuhne, je stabilní, nepropadává se, dobře se brousí.
Doba schnutíZávislá na síle nanesené vrstvy, teplotě a vlhkosti vzduchu (cca. 15 – 30 min.) Další vrstvu je možné nanášet až po úplném proschnutí vrstvy původní.
Teplota při zpracováníMin. + 5 °C vzduch a podklad
Doba zpracovatelnostiCca. 30 min. po rozdělání s vodou
Spotřeba1 kg ZERO Fugen und Flächenspachtel = 1 ltr hotové maltové směsi.
SkladováníV chladu, chránit před mrazem
Čištění nářadíOkamžitě po použití vodou
Příprava podkladuPři zpracování na betonových plochách je třeba dbát na to, aby vlhkost jádra byla menší nebo rovna 3 %. Při zpracování na porobeton, beton, zdivo a stavební desky musí být nanášen ZERO Fugen und Flächenspachtel na čistý a nosný podklad. Mastnotu, oleje a vosky musí být bezezbytku odstraněny. Podklady je vhodné před nanášením navlhčit. Je třeba zajistit dostatečné větrání.
ZpracováníBalení 25 kg dostatečně ručně rozmíchat s 10 ltr vody. V žádném případě nerozmíchávat strojně. Při vyrovnávání ploch a vyplňování spár je možné dvojnásobné nanesení. U jemných trhlin s rozpětím větším než 6 m a u překrytí větších celistvých ploch (např. rohy stropů) je nutné do čerstvého materiálu vkládat armovací pásku. Dále je možné po dostatečném vyschnutí ZERO Fugen und Flächenspachtel upravovat pomocí dalších výrobků ze sortimentu ZERO.
PoznámkaNemíchat s žádnými jinými materiály. Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.
Kontakt

Prodejní a míchací centra ZERO v rubrice Kontakty
Korespondenční adresa:
ZERO BARVY s.r.o., Na Farkáně IV 48, 150 00, Praha 5
www.zerobarvy.cz, , tel.: +420 720 943 737 / +420 733 527 919

[ nahoru ]

 

 


Interiérové barvy a zdraví

Podle evropských směrnic musí být všechny nátěrové hmoty označeny dle normy VOC (obsah těkavých organických látek). Tato norma udává maximální povolenou...

Poradenský servis

Technický a poradenský servis přímo u Vás. Přijedeme a doporučíme vhodný materiál a techniku zpracování. ZERO poradenství tel. +420 720 943 737

Tónování barev

Tónujeme dle mnoha dostupných vzorníků nátěrových hmot z celého světa. Odstíny dle přání, Vám díky spectrometru naměříme a okamžitě namícháme. více...